Video med beskrivelse af elektroætsning i sølv:

Først ætsningsprocessen og derefter billeder af det færdige resultat

Først den fra Museet

og så den "moderne" kopi