Personlige data:

Bent Schmidt-Rasmussen
 
 
 
Erhvervserfaring: bsr@schr.dk
Selvstændig   -1976 
  Selvstændig fotograf i København frem til 1969. Herefter udvidet med litografi og offsettryk, hovedsaligt til restaurations- og hotelbranchen.  
  I 1975 flyttedes trykkerivirksomheden til Asserbo ved Frederiksværk. Virksomheden blev 1977 afhændet til en medarbejder, som videreførte den .  

Det Danske Stålvalseværk A/S i Frederiksværk:

1976-2002
  Arbejdsledelse Arbejdsleder i afsendelsen med efterfølgende rationaliseringsopgaver.  1976 - 1979
  Teknisk kontrol Teknisk kontrol i det nystartede Elektrostålværk med hovedopgaven at effektivisere tider, ressourcer, skifteholdssystemer samt tids- og forbrugsrapportering.  1980 - 1983
  Financiel kontrol Financial Controller med ad hoch opgaver omkring analyser af diverse udviklinger i forbrug, ressourcer og omverdenens ændrede forventninger til virksomheden.  1983 - 2002
Ansvarlig for koncernbudgettering og konsolidering med udarbejdelse af rullende estimater frem til lukningen i juli 2002.  1985 - 2002
Teknisk og konceptuel ansvarlig for etablering og efterfølgende udarbejdelse af "Det grønne regnskab".  1991 - 2002
  IT opgaver Ansvarlig for drift og vedligehold af virksomhedens SAP-system. Selvstændig customisering af dele af systemet samt løbende ajourføring og tilretning af systemet.  1997 - 2002

Ansvarlig for virksomhedens EDB-sikkerhed.

 1998 - 2002
DanSteel A/S: 2002 - 2009
www.dansteel.dk

Ansat straks ved opstarten efter konkursen som administrerende økonomidirektør der tegningede virksomheden sammen med den tekniske direktør.

I Marts 2006 overtager den russiske ejer selv ledelsesansvaret og jeg fortsætter som konsulent for den administerende direktør, først Alexei Lapshin og fra juli 2006 Igor Sarkits

Se opr. organisation
Fra 2007 har jeg påtaget mig ansvar for implementering af nyt lokalt produktionsstyringssystem (level 3) til afløsning af IBM hosted løsning. Systemet (AIS) forventes idriftsat ultimo 2008. Se ny organisation
Pensioneret: 2009 -

Nu pensioneret efter at være fyldt 65 år. I den nye dagligdag er der fyldt med udfordringer. Mine mange hobbies som har stået "stand by" i mange år blomstrer nu i den udstrækning som tiden og kræfterne strækker til. Af mine mange hobbies vil jeg især fremhæve arbejde i Sølv og herunder emaljering. Desuden brænder jeg for fotografering og beskæftigelsen som biavler.

Fremmedsprog: Engelsk skrift og tale.
Jeg forstår og kan gøre mig forståelig på Tysk og Fransk.
Suplerende personlige data: Jeg er fra 1944, gift og har to voksne børn. Af mine mange hobbyer vil jeg nævne Fotografering, sølvfremstilling, frimærker og værkstedsarbejde i almindelighed. Ferier og udvalgte weekeds nydes i vor store campingvogn sydpå med Frankrig som foretrukket mål. De små ture går dog til altid nye campingpladser i det mere lokale.
Skoleuddannelse: Matematisk studentereksamen fra Frederiksberg gymnasium. 1964
Kurser:
  SAP SAP Business Warehouse (SAP) 2002
Bus.Workflow-Programming (SAP) 2000
Build/Use SAP Bus. Workflow (SAP) 2000
Business Workflow Intro. (SAP) 2000
Reporting (SAP BC-405) 1998
Intro. to ABAP/4 Development Workbench (SAP BC-400) 1998
Executive Information System-Setting (SAP) 1996
Executive Information System-Præsentation (SAP) 1996
  Visual Basic Prof. Programmering med visual basic (DTI) 1995
  SAS Ooau-opb. Objekt-klasse (SAS) 1994
Makrosprog (SAS) 1988
  Økonomi Økonomistyring (DI) 1985
Virksomhedsøkonomi (Hillerød. handelsskole) 1977
  EDB, andet Procesdata-scada (SSAB) 1986
Rsx-11m-plus generelt (SSAB) 1986
APL (DATEMA) 1984
Informatik (Hillerød Handelsskole) 1979
  Ledelse Diverse ledelseskurser (DI) 1979
Virksomhedsorganisation (Hillerød Handelsskole) 1979
Basiskursus, overenskomst (DI) 1977
Personaleadministration (Hillerød Handelsskole) 1977

Arbejdsret (Hillerød Handelsskole)

Se samlet kursusoversigt

1977